• Poradnik prawny

  Poradnik prawny

  z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego

  Pomoc z zakresu prawa dotyczącego dochodzenia zapłaty alimentów.

   

  Poznaj swoje prawo
 • Przepisy prawne

  Przepisy prawne

  Aktualne kodeksy i rozporządzenia

  Lista przepisów prawnych regulujących sprawę alimentów.

  Przepisy prawne

 • wysokość alimentów

  Wysokość alimentów

  W jakiej wysokości można żądać alimentów na dziecko ?

  świadczeń alimentacyjnych zależy od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz od zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego.

  Wysokość alimentów

Alimenty

praktyczny poradnik