Alimenty
www.alimenty.net
 Menu
:: Poradnik - strona główna
:: Podstawowe pojęcia
:: Obowiązek alimentacyjny
:: Obowiązek rodzeństwa, pasierba, macochy i ojczyma
:: Samotna matka
:: Wysokość alimentów
:: Zmiana kwoty alimentów
:: Roszczenie zwrotne
:: Okres obowiązywania alimentów
:: Niedziedziczenie alimentów
:: Uchylenie się od obowiązku alimentacyjnego
:: Zabezpieczenie roszczeń alimentacyjnych
:: Uzyskanie alimentów w Polsce
:: Uzyskanie alimentów za granicą
:: Przepisy prawne Polecamy
:: Rozwód czy separacja
:: Prawo karne
:: Kancelaria Adwokacka Adwokat Piotr Stączek
:: linki
ALIMENTY

Egzekucja alimentów na podstawie umowy dwustronnej

W państwach z którymi Polska zawarła umowę dwustronną aby uzyskać alimenty należy złożyć (co do zasady):

  • wniosek o uznanie i wykonanie orzeczenia (może być złożony bezpośrednio we właściwym sądzie państwa, na terytorium którego orzeczenie ma być uznane i wykonane) lub
  • za pośrednictwem sądu, który rozpoznawał sprawę w pierwszej instancji.

Co ważne dalszą korespondencję wierzyciel prowadzi osobiście (tzn. bez pośrednictwa sądu I instancji) z właściwym organem zagranicznym.

Wykaz wymaganych dokumentów:

  • wniosek o uznanie i wykonanie orzeczenia,
  • uwierzytelniony odpis wyroku/ugody do użytku za granicą (musi zawierać adnotację sądu od kiedy orzeczenie jest prawomocne, wykonalne oraz iż w trybie zwykłym nie przysługuje na nie żaden zwyczajny środek odwoławczy),
  • dokument stwierdzający, że strona (dłużnik), która nie brał udziału w postępowaniu przed sądem otrzymała zawiadomienie o wszczęciu postępowania, wezwanie na rozprawę oraz odpis pozwu,
  • uwierzytelnione tłumaczenie w/w dokumentów na język urzędowy państwa, w którym ma nastąpić uznanie i wykonanie wniosku.

Należy pamiętać aby przed skompletowaniem dokumentów upewnić się czy są to wszystkie wymagane, ponieważ pomiędzy poszczególnymi państwami mogą istnieć nieznaczne różnice dotyczące obligatoryjnych do wniosku dokumentów. Warto zwrócić uwagę, że wszelkie koszty związane z wnioskiem (w szczególności koszty tłumaczenia) ponosi wnioskodawca.


Egzekucja alimentów za granicą

Egzekucja alimentów za granicą odbywa się już wg prawa obcego. Postępowanie może obejmować, zgodnie z ustawodawstwem Państwa, do którego zobowiązany należy, bądź postępowanie w celu stwierdzenia wykonalności - exequatur lub rejestrację - albo nawet nowe powództwo, oparte na orzeczeniu przesłanym w myśl postanowień ustępu. Organ Przyjmujący podejmuje w ramach udzielonego mu przez uprawnionego upoważnienia i w jego zastępstwie wszelkie czynności właściwe do uzyskania alimentów, włącznie z uregulowaniem roszczenia w drodze ugody i w razie potrzeby, do wszczęcia i prowadzenia sprawy z powództwa o alimenty oraz przeprowadzenia egzekucji z wyroku albo jakiegokolwiek innego tytułu sądowego zasądzającego alimenty. Organ Przyjmujący informuje o biegu sprawy Organ Przesyłający. Jeżeli nie może on nadać biegu sprawie, zawiadamia Organ Przesyłający o przyczynach i zwraca akta.

 

Copyright: © 2006 - 2017 Kancelaria Adwokacka Adwokat Piotr Stączek | Zastrzeżenia prawne
Kancelaria Adwokacka w Warszawie