Alimenty
www.alimenty.net
 Menu
:: Poradnik - strona główna
:: Podstawowe pojęcia
:: Obowiązek alimentacyjny
:: Obowiązek rodzeństwa, pasierba, macochy i ojczyma
:: Samotna matka
:: Wysokość alimentów
:: Zmiana kwoty alimentów
:: Roszczenie zwrotne
:: Okres obowiązywania alimentów
:: Niedziedziczenie alimentów
:: Uchylenie się od obowiązku alimentacyjnego
:: Zabezpieczenie roszczeń alimentacyjnych
:: Uzyskanie alimentów w Polsce
:: Uzyskanie alimentów za granicą
:: Przepisy prawne Polecamy
:: Rozwód czy separacja
:: Prawo karne
:: Kancelaria Adwokacka Adwokat Piotr Stączek
:: linkiALIMENTY

Obowiązek alimentacyjny rodzeństwa, pasierba, macochy i ojczyma

Na wstępie należy zauważyć, iż obowiązek alimentacyjny obciąża nie tylko krewnych w linii prostej, czyli osoby pochodzące jedna od drugiej (zarówno wstępnych- a więc rodziców i dziadków jak i zstępnych, czyli dzieci oraz wnuki), ale także rodzeństwo. Obowiązek alimentacyjny, przy spełnieniu dodatkowych przesłanek, może także ciążyć na pasierbie, macosze oraz ojczymie.

Obowiązek alimentacyjny obciąża według kolejności małżonka, zstępnych, wstępnych oraz w ostatniej kolejności rodzeństwo. Rodzeństwo będzie zobowiązane do alimentacji w przypadku gdy nie będzie innej osoby zobowiązanej w bliższej kolejności bądź też gdy osoby zobowiązane nie są w stanie spełniać ciążącego na nich obowiązku. Obowiązek alimentacyjny rodzeństwa uzależniony jest od możliwości zarobkowych zobowiązanego. Świadczenia alimentacyjnego może żądać osoba znajdująca się w niedostatku. Istotnym, z punktu widzenia zobowiązanego do świadczeń alimentacyjnych, jest możliwość uchylenia się od ciążącego na nim obowiązku, w przypadku, gdy powoduje on nadmierny uszczerbek dla zobowiązanego lub jego najbliższej rodziny.

W odniesieniu do obowiązku alimentacyjnego ciążącego na macosze bądź ojczymie, jego powstanie jest możliwym jedynie, gdy pozostaje on zgodny z zasadami współżycia społecznego. Co więcej, rzeczony obowiązek powstaje jedynie, gdy uprawniony do świadczenia pasierb pozostaje niedostatku.

Podobne warunki muszą być spełnione w przypadku odwrotnego obowiązku, czyli obowiązku pasierba do świadczeń alimentacyjnych na rzecz macochy lub ojczyma. Tak więc, przesłankami koniecznymi do powstania obowiązku alimentacyjnego są możliwości finansowe zobowiązanego pasierba oraz stan niedostatku macochy bądź ojczyma. Dodatkowo, ustawodawca wprowadził dodatkowe ograniczenie, zgodnie z którym macocha i ojczym mogą żądać spełniania przez pasierba świadczenia alimentacyjnego, tylko wtedy, gdy brali udział w wychowania i utrzymaniu dziecka.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright: © 2006 - 2017 Kancelaria Adwokacka Adwokat Piotr Stączek | Zastrzeżenia prawne
Kancelaria Adwokacka w Warszawie