Alimenty
www.alimenty.net
 Menu
:: Poradnik - strona główna
:: Podstawowe pojęcia
:: Obowiązek alimentacyjny
:: Obowiązek rodzeństwa, pasierba, macochy i ojczyma
:: Samotna matka
:: Wysokość alimentów
:: Zmiana kwoty alimentów
:: Roszczenie zwrotne
:: Okres obowiązywania alimentów
:: Niedziedziczenie alimentów
:: Uchylenie się od obowiązku alimentacyjnego
:: Zabezpieczenie roszczeń alimentacyjnych
:: Uzyskanie alimentów w Polsce
:: Uzyskanie alimentów za granicą
:: Przepisy prawne Polecamy
:: Rozwód czy separacja
:: Prawo karne
:: Kancelaria Adwokacka Adwokat Piotr Stączek
:: linki
ALIMENTY

Egzekucja alimentów z USA i Kanady

Wierzyciel (rodzic sprawujący opiekę nad małoletnim dzieckiem dla którego dochodzone będą roszczenia) kieruje do Organu przesyłającego (najczęściej Prezes Sądu Okręgowego właściwy ze względu na miejsce zamieszkania wierzyciela), podanie o przekazanie sprawy do właściwego Organu przyjmującego (w USA lub Kanadzie) dołączając do niego następujące dokumenty, gdy:

 1. adres dłużnika jest znany:
  • wniosek o stwierdzenie wykonalności oraz o przymusowe wykonanie wyroku a do USA dodatkowo ujednolicony wniosek w sprawie o alimenty,
  • odpis prawomocnego wyroku zasądzający alimenty w formie przewidzianej w obrocie prawnym z zagranicą (UWAGA do USA muszą być 3 jednakowo brzmiące egzemplarze),
  • zaświadczenie wraz z tłumaczeniem na język angielski (USA) lub odpisy dokumentów (Kanada) potwierdzające, że dłużnik, który nie brał udziału w postępowaniu przed sądem otrzymał zawiadomienie o wszczęciu postępowania oraz odpis pozwu,
  • pisemne oświadczenie złożone przed notariuszem o wysokości zaległych alimentów (dot. tylko KANADY),
  • 3 egzemplarza poświadczenie wykonalności wyroku, specjalny formularz wypełnia sąd orzekający w sprawie alimentacyjnej (dot. tylko USA),
  • do USA należy dodatkowo uzupełnić formularze: o poszukiwaniu osoby/ majątku dłużnika, informacje o wyroku oraz oświadczenie o zaległościach oraz o przekazaniu i potwierdzeniu odbioru.
 2. adres dłużnika jest znany:
  • wniosek o poszukiwanie dłużnika,
  • odpis wyroku zasądzającego alimenty ze stwierdzeniem prawomocności i wykonalności.

UWAGA w przypadku egzekucji alimentów z Kanady konieczna jest znajomość adresu dłużnika, nie ma możliwości złożenia wniosku o jego poszukiwanie!

W przypadku Kanady zasada wzajemności istnieje:

 • w prowincjach: Alberta, Manitoba, Nowy Brunszwik, Nowa Funlandia i Labrador, Nowa Szkocja, Ontario, Saskatchewan, Wyspa Ks. Edwarda,
 • na terytoriach: Terytoria Północno-Zach., Yukon

Zasada wzajemności nie istnieje:

 • w prowincjach: Kolumbia Brytyjska, Quebec,
 • na terytorium: Nunavut.

Na terytorium Nunavut oraz powyższych prowincjach możliwa jest realizacja roszczeń tylko na zasadzie dobrowolnego poddania się obowiązkowi przez osobę zobowiązaną.

 

Copyright: © 2006 - 2017 Kancelaria Adwokacka Adwokat Piotr Stączek | Zastrzeżenia prawne
Kancelaria Adwokacka w Warszawie