Alimenty
www.alimenty.net
 Menu
:: Poradnik - strona główna
:: Podstawowe pojęcia
:: Obowiązek alimentacyjny
:: Obowiązek rodzeństwa, pasierba, macochy i ojczyma
:: Samotna matka
:: Wysokość alimentów
:: Zmiana kwoty alimentów
:: Roszczenie zwrotne
:: Okres obowiązywania alimentów
:: Niedziedziczenie alimentów
:: Uchylenie się od obowiązku alimentacyjnego
:: Zabezpieczenie roszczeń alimentacyjnych
:: Uzyskanie alimentów w Polsce
:: Uzyskanie alimentów za granicą
:: Przepisy prawne Polecamy
:: Rozwód czy separacja
:: Prawo karne
:: Kancelaria Adwokacka Adwokat Piotr Stączek
:: linkiALIMENTY

ROSZCZENIA ZWROTNE- ART. 140 KRO

Zgodnie z art. 140 kro osoba dostarczająca drugiemu środków do utrzymania lub wychowania, która nie jest do tego zobowiązana albo jest zobowiązana z tego powodu, że uzyskanie na czas świadczeń alimentacyjnych od osoby zobowiązanej w bliższej lub tej samej kolejności byłoby dla uprawnionego niemożliwe lub połączone z nadmiernymi trudnościami, może żądać zwrotu od osoby, która powinna te świadczenia spełnić.

Powyższa regulacja przyznaje osobie wykonującej obowiązek alimentacyjny niejako "w zastępstwie" prawo do dochodzenia zwrotu świadczeń od osoby niewywiązującej się z ciążącego na niej obowiązku alimentacyjnego. Osoba alimentująca "w zastępstwie" może dochodzić wspomnianego wyżej zwrotu świadczeń w drodze powództwa wytoczonego przeciwko osobie, która zaniechuje alimentacji.

Istotnym z punktu widzenia praktyki jest charakter roszczenia z przytoczonego wcześniej art. 140 kro. W sprawie V CZ 6/13, Sąd Najwyższy uznał, że roszczenie to ma charakter alimentacyjny, toteż w jego przedmiocie nie przysługuje skarga kasacyjna. Warto jednak zauważyć, iż powyższe stanowisko nie jest jedynym występującym w doktrynie, bowiem na kanwie postanowienia SN w sprawie I CKN 1180/00 Sąd Najwyższy zakwalifikował je jako cywilnoprawne roszczenie majątkowe o zwrotnym charakterze. Warto zauważyć, że w doktrynie prawa rodzinnego żadne z sygnalizowanych stanowisk nie jest dominującym, toteż ocena charakteru roszczenia zwrotnego przewidzianego w art. 140 kro każdorazowo zależy od sędziego rozpatrującego sprawę.

Tytułem zakończenia, warto wskazać, iż omawiane roszczenie zwrotne przedawnia się z upływem trzech lat.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright: © 2006 - 2017 Kancelaria Adwokacka Adwokat Piotr Stączek | Zastrzeżenia prawne
Kancelaria Adwokacka w Warszawie