Alimenty
www.alimenty.net
 Menu
:: Poradnik - strona główna
:: Podstawowe pojęcia
:: Obowiązek alimentacyjny
:: Wysokość alimentów
:: Zmiana kwoty alimentów
:: Zabezpieczenie roszczeń alimentacyjnych
:: Okres obowiązywania alimentów
:: Uchylenie się od obowiązku alimentacyjnego
:: Uzyskanie alimentów w Polsce
:: Uzyskanie alimentów za granicą
:: Przepisy prawne Polecamy
:: Rozwód czy separacja
:: Prawo karne
:: Kancelaria Adwokacka Adwokat Piotr Stączek
:: linki

ALIMENTY

stan prawny na 15.09.2011

Zmiana kwoty zasądzonych alimentów

  Alimenty zasądzone wyrokiem Sądu nie muszą pozostać w takiej samej wysokości przez cały czas trwania obowiązku alimentacyjnego. W wielu przypadkach, wraz z upływem czasu, okazuje się, że zasądzona kwota alimentów nie jest już adekwatna do uzasadnionych potrzeb osoby uprawnionej.
Jeżeli strona wykaże, że zmianie uległy uzasadnione potrzeby uprawnionego bądź możliwości zarobkowe zobowiązanego, to można żądać w drodze powództwa przed sądem zmiany wysokości zasądzonych alimentów. Np. może się okazać, że zasadne jest podwyższenie alimentów, kiedy od zapadnięcia wyroku ws. o alimenty minęło 4 lata, kiedy to inflacja znacznie wzrosła. Ponadto, małoletnie dziecko chodzi do przedszkola, co wiąże się z koniecznością uiszczania opłat za ww. przedszkole, dowożenia dziecka itp. W tym czasie zobowiązany do uiszczania alimentów ojciec dziecka zmienił pracę, zdobył nowe kwalifikacje i trzykrotnie zwiększył swoje miesięczne przychody.
Zdarzają się również sytuacje, kiedy zasadne jest obniżenie alimentów - np. w okresie orzekania o kwocie alimentów dziecko chodziło do prywatnego przedszkola, gdzie czesne wynosiło 1500zł/mc oraz przyjmowało stale drogie leki. Obecnie dziecko jest zdrowe, chodzi do publicznej szkoły podstawowej i nie przyjmuje stale żadnych leków. Natomiast dochody matki dziecka zobowiązanej do alimentacji uległy zmniejszeniu, ponieważ uległa ona wypadkowi przy pracy, którego następstwem była konieczność zmiany zawodu i podjęcia pracy na słabiej opłacanym stanowisku. 

 

 

 

 

Copyright: © 2006 - 2017 Kancelaria Adwokacka Adwokat Piotr Stączek | Zastrzeżenia prawne
Kancelaria Adwokacka w Warszawie